Στη συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να βρείτε την αίτηση και το πρότυπο των ένορκων βεβαιώσεων.