Διευθύνουσα Ειρηνοδικείου
Κωνσταντίνα Πανταζοπούλου Ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης

Αν. Προϊστάμενος Γραμματείας
Αγουρογιάννης Σπυρίδων, Γραμματέας, Γραφείο 19
Τηλ. 2741041001 – fax. 2741041091
email : eirinodkor@gmail.com

Προσωπικό
# Ονοματεπώνυμο Κλάδος Χώρος Αρ. Χώρου Τηλέφωνο
1 Αμερικάνη Αικατερίνη Γραμματέων Γραφείο 17 2741041110
2 Γκούβα Παναγούλα Επιμελητών Γραφείο 20 2741041054
3 Κανίδου Παναγιώτα Γραμματέων Γραφείο 17 2741041111
4 Καπέλου Ουρανία Πληροφορικής Αίθουσα 5 2741041067
5 Κοτρώτσιος Κωσταντίνος Γραμματέων Γραφείο 18 2741041003
6 Μάρρα Γεωργία Γραμματέων Γραφείο 20 2741041057
7
8 Μπαρμπαρούσης Ιωάννης Γραμματέας Γραφείο 22 2741041056
9
10 Σινάνου Ανδρομάχη Γραμματέων Γραφείο 17 2741041111
11 Σταθακόπουλος Γεώργιος Πληροφορικής Αίθουσα 5 2741041066
12 Ταγαρά Χριστίνα Επιμελητών Γραφείο 20 2741041112
13 Χανδόλιας Νικόλαος Γραμματέων Γραφείο 18 2741041055
14
15
16
17
18
19