Σύμφωνα με τον ν. 4055/2012, για την έκδοση κληρονομητηρίου απαιτούνται τα εξής :
 1. Κατάθεση της αίτησης (με προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής) στο Ειρηνοδικείο (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο χαρτοσημασμένα), υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο δικηγόρο. Για την αίτηση δεν προσδιορίζεται δικάσιμος αλλά εκδίδεται διάταξη του Ειρηνοδίκη.
  Τα παρακάτω πιστοποιητικά μαζί με (τυχόν) προτάσεις και διπλότυπο είσπραξης κατατίθενται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, συσχετίζονται στο φάκελο της αίτησης και χρεώνονται στον Ειρηνοδίκη για την έκδοση της διάταξης.
 2. Ανάρτηση της αίτησης στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου με ευθύνη της Γραμματείας για δέκα (10) ημέρες. Το δεκαήμερο υπολογίζεται από την επομένη μέρα της κατάθεσης.
 3. Μετά την καθαίρεση της αναρτημένης αιτήσεως, με την παρέλευση του δεκαημέρου, εκδίδονται τα παρακάτω πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει να καλύπτουν και την τελευταία ημέρα του δεκαημέρου:
  1. Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης από Ειρηνοδικείο (απαιτείται και από το Πρωτοδικείο αν ο θάνατος είναι πριν την 01-03-2013)
  2. Πιστοποιητικό μη αποποίησης του επίδικου δικαιώματος από Ειρηνοδικείο (απαιτείται και από το Πρωτοδικείο αν ο θάνατος είναι πριν την 01-03-2013)
  3. Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης από το Πρωτοδικείο Αθηνών (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, Πρώην Σχολή Ευελπίδων - 4ο Κτίριο, Αθήνα - Κυψέλη, 11362, ΑΤΤΙΚΗ, τηλ.: 2108843015)
  4. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος από Πρωτοδικείο
  5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  6. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (εξάμηνη ισχύ)
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου είναι απαραίτητο (εξάμηνη ισχύ)
 4. Κατάθεση εγγράφων με τα πιστοποιητικά, που καλύπτουν και την τελευταία ημέρα του δεκαημέρου.